Poistenie majetkové

  • Poistenie živelné (záplavy, vodovodné škody, krupobitie a ďalšie vymenované riziká)
  • Poistenie All-Risks
  • Poistenie krádeže a lúpeže
  • Poistenie vandalizmu
  • Poistenie domácností a vozidiel
  • poistenie RD a bytov v osobnom vlastníctve
  • poistenie bytových domov ako aj spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov...