Poistenie strojov a strojných zariadení    

  • Poistenie elektroniky
  • Poistenie stavebných a montážnych rizík
  • Prerušenie prevádzky
  • Poistenie prerušenia prevádzky
  • Poistenie prerušenia dodávky verejných služieb