Poistenie vozidiel

  • Havarijné poistenie
  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu z držby a prevádzky MV
  • Úrazové poistenie sedadiel (nadštandardnej poistnej čiastky)
  • samostatné poistenie čelné skla voči poškodeniu bez poistenia PZP a HAV PZ
  • poistenie finančnej straty pre MV nie starších ako 6 rokov od dátumu prvej evidencie