Zodpovednostné druhy poistenia

  • Poistenie zodpovednosti za škody
  • Poistenie zodpovednosti za ušlý zisk
  • Poistenie zodpovednosti za výrobok
  • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči škodám spôsobením zamestnávateľovi
  • Poistenie profesijnej zodpovednosti (zo zákona i nepovinne)
  • Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov (D&O)