Poistenie zodpovednosti dopravcov a zasielateľov

  • Poistenie transportu
  • Poistenie prepravy vnútroštátnej aj medzinárodnej
  • poistenie kabotáže pri preprave tovaru
  • Poistenie lodí a lietadiel